biŞantiye

2021 Venedik Bienali Türkiye Pavilyonu

2021 Venedik Bienali Türkiye Pavilyonu

Türkiye Pavilyonu İklim Değişikliğini Yenilenmiş Bir Mimari Hayal Gücüyle Keşfediyor..

Venedik mimarlık bienali ,İtalya’da iki  yılda bir  düzenlenmekte ve dönüşümlü olarak bir yıl sanat  bir yıl mimarlık bienalleri gerçekleştirilmektedir. 1975’te sanat başlığı altında sergiler yapılmaya başlanmış 1980 yılında ise ayrı olarak mimarlık bienali başlamıştır. Mimarlık alanındaki en köklü ve geniş katılımlı uluslararası buluşmalardan olan, bu nedenle mimarlık alanındaki güncel tartışmalara yön veren Venedik Mimarlık Bienali’nin temel gündemi çağdaş toplumsal, ekolojik ve teknolojik meseleleri mimarlık pratiği üzerinden araştırmak ve sergilemektir. Sergilerin yanı sıra, bienalin kamusal programında konferanslar, paneller, atölye çalışmaları gibi etkinlikler de düzenlenmektedir.

        Ölçü Olarak Mimarlık

 • Organizatör: İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
 • Destek: Çevre Tasarımı, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley College Mimarlık Bölümü ve California, Berkeley Üniversitesi’nde Ortadoğu Araştırmaları Merkezi
 • Sponsorlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı , Türkiye ve Dışişleri Bakanlığı
 • Ortak Sponsorlar: SCHUCO ve Vitra
 • Küratör: Neyran Turan
 • Eş Küratörler: E. Ece Emanetoğlu, Melis Uğurlu, Betsy Clifton, Samet Mor ve Ian Erickson

 

VENEDİK BİENALİ 17. ULUSLARARASI MİMARLIK SERGİSİ TÜRKİYE PAVYONU AÇILIYOR

İKSV’nin koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve T.C. Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Schüco Türkiye ve VitrA’nın eş sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye Pavilyonu’yla ilgili olarak, “İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak 2020 Mart ayından bu yana, kültür ve sanata katkılarımızı salgın sırasında da sürdürebilmek, sanatsal üretimin devamını sağlayabilmek için çalışıyoruz. Sanatı, farklı kurumlarla dayanışma içinde, yeni yöntemlerle yaygınlaştırdık. Kültür-sanatın her koşulda ruhumuzu, zihnimizi besleyerek, evrensel bir bütünün parçası olduğumuzu hatırlatarak bize güç verdiğine gönülden inanıyoruz. İKSV olarak bu olağandışı yılda da ülkemizin Venedik Mimarlık Bienali’ndeki temsilini sağlayabildiğimiz için de mutluluk duyuyoruz,” dedi.

How Will We Live Together? (Beraber Nasıl Yaşayacağız?) başlıklı Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde bir enstalasyon, web yayını ve hikâye anlatımı aracılığıyla sunulan Türkiye Pavyonu projesi, Ölçü Olarak Mimarlık, ilk bakışta sıradan gibi görünen mimari inşa manzaraları ve sahalarının politik boyutuna ve nüanslarına odaklanıyor. Bunu yaparken Türkiye sınırları içinde ve dışında kalan maden çıkarım coğrafyaları, tedarik zincirleri, bakım ve onarım süreçleri gibi gezegensel suretleriyle yan yana getiriyor.

VENEDİK BİENALİ 17. ULUSLARARASI MİMARLIK SERGİSİ TÜRKİYE PAVYONU AÇILIYOR

Mevcut iklim krizinin ışığında mimarlık, çevrecilik ve teknolojik determinizmin ötesinde farklı diyaloglara olanak tanıyacak alternatif bir çevre ve gezegen tasavvuruna ne gibi katkılar sunabilir? Tasarımın rolünü basitçe iklim değişikliği sorununa çözüm üretmeye indirgemek yerine mimarlığı çevrenin yeniden tahayyül edildiği bir ölçü olarak düşünebilir miyiz?

Bu noktada, Ölçü Olarak Mimarlık, iklim değişikliğinin yenilenmiş bir mimari bakış gerektiren kültürel ve politik bir fikir olduğunu öne sürüyor. Mevcut iklim krizinin ışığında mimarlık, çevrecilik ve teknolojik determinizmin ötesinde farklı diyaloglara olanak tanıyacak alternatif bir çevre ve gezegen tasavvuruna ne gibi katkılar sunabilir? Tasarımın rolünü basitçe iklim değişikliği sorununa çözüm üretmeye indirgemek yerine mimarlığı çevrenin yeniden tahayyül edildiği bir ölçü olarak düşünebilir miyiz? Bu noktada, Ölçü Olarak Mimarlık, iklim değişikliğinin yenilenmiş bir mimari bakış gerektiren kültürel ve politik bir fikir olduğunu öne sürüyor.

Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi’ndeki “Ölçü Olarak Mimarlık” başlıklı Türk pavilyonu , teknolojik bağımlılığın ötesinde, mevcut iklim krizi ışığında mimarlığın çevreye ne ve nasıl katkıda bulunabileceğini keşfetmeyi amaçlıyor. Küratörlüğünü Neyran Turan’ın üstlendiği pavyon, 22 Mayıs – 21 Kasım 2021 tarihleri ​​arasında ülkenin uzun soluklu mekanı Sale d’Armi, Arsenale’de sergilenecek.

Pavilyonun yapımında mimar ve profesör Neyran Turan, E. Ece Emanetoğlu, Melis Uğurlu, Betsy Clifton, Samet Mor ve Ian Erickson ile güçlerini birleştirecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen sergi, “gezegeni, iklim acil durumunun hızlandığı geniş jeo-zamansal ölçekler olarak tanımlayacak”.

VENEDİK BİENALİ 17. ULUSLARARASI MİMARLIK SERGİSİ TÜRKİYE PAVYONU AÇILIYOR

‘’Gezegensel hayal gücünü tamamen doğayı korumaya yönelik izole bir fikir olarak veya teknolojik yönetim veya görselleştirme olarak görmek yerine, şu anda mimarlığın potansiyelini kendi iç işleyişi içinde değerlendirmesinin önemli olduğu provokasyonuyla başlar.’’ Küratöryel Ekip

‘Birlikte nasıl yaşayacağız?’ sorusunu yanıtlayan Türk pavyonu, mimari inşaatın siyaseti ve lojistiğine odaklanarak, bunları Türkiye ve dünyadaki malzeme çıkarma, tedarik zincirleri ve bakım coğrafyaları üzerinden gezegendeki muadilleriyle aynı hizaya getiriyor. . Bir yerleştirme, bir web sitesi yayını ve hikaye anlatımının yer alacağı sergi, dünyanın geldiği acil durumu vurgularken, mimarlığı radikal bir değişimi tetikleyecek bir ölçü ve hayatımızı değerlendirmeye yardımcı olabilecek alternatif bir gezegensel hayal gücü olarak tanımlıyor. Dünya üzerinde ve birbirimizle ilişkili rollerimiz.

 

Kurulum, her biri belirli mimari sitelere odaklanan ve odak konularını dört farklı formatta keşfeden dört dioramadan oluşur: Kağıt, Bölümler, Konuşmalar ve Denemeler. Evrak bölüm görüntüler sergisi ana araştırma ve çıkarma, bakım, lojistik ve inşaat mimari belgelerin bürokrasi ile ilgili görsel içeriği. Bölümler bölüm yakalar seçilen sitelerin bir dizi çevresel tartışmalar Türkiye’de . Son olarak, Konuşmalar ve Denemeler bölümleri, serginin temasını ele alan çeşitli davetli katkıları sunar.

VENEDİK BİENALİ 17. ULUSLARARASI MİMARLIK SERGİSİ TÜRKİYE PAVYONU AÇILIYOR

Fiziki enstalasyon dört diyoramadan oluşuyor

Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavilyonu’nda yer alan dört odalı Ölçü Olarak Mimarlık yerleştirmesi, “Dört Diyorama” adını taşıyor. (Sergi amacıyla yapılmış üç boyutlu büyük tablo olarak da tanımlanabilecek diyorama, gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikâyenin üç boyutlu olarak modellenmesi anlamına geliyor.)

Taşocağı, Lojistik, Bakım ve Onarım ve İnşaat başlıklı diyoramalardan her biri, Türkiye’de geçen kurmaca bir hikâyenin belirli mizansenlerini jenerik birer mimari sahada, sıradan ayrıntılarıyla canlandırıyor. Ziyaretçiler, bir mimari modelin içindeymişçesine diyoramalar arasında gezebiliyor.

 • Taşocağı Diyoraması‘nda, çağlar boyu kaynak çıkarıldıktan sonra terk edilen bir mermer ocağı görülüyor. Karşımızda, açık hava müzesine doğru bir manzara var ve antik zamanlara ait inşaatların çıkarım faaliyetlerine tanıklık ediyoruz
 • Lojistik Diyoraması, pek çok farklı türün yeni bir ülkeye doğru çıktığı muazzam göçün rotası üzerinde bulunan büyük bir depo. Burada antik eserler ve sayısız insandan-öte yerleşimci, yapacakları nihai yolculuğu bekliyor.
 • Bakım ve Onarım Diyoraması, binaların ve insandan-öte yerleşimcilerin düzenli olarak ilgi ve bakım gördükleri bir onarım sahası.
 • İnşaat Diyoraması ise Dünya’nın gelecekteki yerleşimcilerini barındırmaya yönelik bir rekonstrüksiyon alanı.

Web sitesini oluşturan dört ana bölüm: Evrak İşleri, Kesitler, Söyleşiler ve Makaleler

Ölçü Olarak Mimarlık projesinde fiziki enstalasyona, turkiyepavyonu21.iksv.org adresi üzerinden tüm dünyadan erişilebilen çevrimiçi söyleşiler, makaleler, hikâyeler ve araştırma süreçleri eşlik ediyor. Projenin küratoryal ekibi ve davet edilen katılımcılar tarafından sunulan içerikler yıl boyunca düzenli aralıklarla web sitesinde yer alacak.

‘’Acil eylemin çoktan geciktiği şu anda hayal gücüne yapılan vurgu neden? Hayal gücünün önemine yönelmemizin nedeni tam da içinde bulunduğumuz anın aciliyetidir. Birincisi, hayal gücü önemlidir, çünkü son zamanlardaki COVID-19 salgını ve dünyanın dört bir yanındaki Kara Hayatlar Önemlidir protestolarıyla kanıtlandığı gibi, sistemik adaletsizliğin incelikleri ve iklim acil durumu, gündelik ve gezegen arasındaki çarpışmayı anlamlandırabilecek alışılmadık yaklaşımlar gerektiriyor. — iklim acil durumunun hızlandığı geniş jeo-zamansal ölçekler.’’ — Küratöryel Ekip

VENEDİK BİENALİ 17. ULUSLARARASI MİMARLIK SERGİSİ TÜRKİYE PAVYONU AÇILIYOR VENEDİK BİENALİ 17. ULUSLARARASI MİMARLIK SERGİSİ TÜRKİYE PAVYONU AÇILIYOR

 

      KAYNAKÇA:

 • archdaily.com/The Turkish Pavilion at the 2021 Venice Biennale Explores Climate Change through a Renewed Architectural Imagination
 • pavilionofturkey21.iksv.org
 • vbenzeri.com/mimari/venedik bienali türkiye pavyonu açılıyor

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2019-2023 biŞantiye | Tüm hakları saklıdır.